Terms and Condition

Mga Tuntunin at Kondisyon – Filipino

Mga Salitang Ginamit

 • ZyBi Tech Inc. - Isang remittance agent at virtual currency exchange na kumpanya, na nakarehistro na sa Securities and Exchange Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ZyBi Tech Inc. ay nagpapatakbo ng platform ng JuanWorld, application ng JuanCash, JuanExchange Virtual Currency Exchange at kaugnay o sumusuporta sa mga application, na tinutukoy bilang ZyBi Tech.
 • JuanWorld - Isang platform at application suite na pinagsasama ang e-money, virtual currency exchange, Enterprise Resource Planning (ERP), at iba pang mga kaugnay na serbisyo, na tinatawag na Platform.
 • JuanCash - Ang isang electronic money product na katumbas ng Peso.
 • JuanExchange - Isang virtual currency exchange na isinama sa JuanWorld. Maliban kung tinukoy, ang JuanCash, JuanExchange, at iba pang mga kaugnay na serbisyo na inaalok ng ZyBi Tech sa platform ng JuanWorld ay mula ngayon ay tinutukoy bilang Mga Serbisyo.

Ang Mga Tuntunin at Kondisyon na ito ay namamahala sa iyong pag-access sa plataporma at paggamit ng mga serbisyo ng JuanWorld, JuanCash, at JuanExchange gaya ng nilinaw sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kondisyon na ito.

Ang lahat ng mga sanggunian sa ilalim ngMga Tuntunin at Kondisyon na ito sa "ZyBi Tech", "kami," "kami," o "aming" ay tumutukoy sa ZyBi Tech Inc. at mga kaugnay na entidad nito.

Sa pamamagitan ng pag-access sa plataporma at / o paggamit ng Mga Serbisyo, ikaw, ang Kostumer, ay sumang-ayon na sumunod sa Mga Tuntunin at Kondisyon na ito.

Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, mangyaring huwag mag-access at / o gamitin ang plataporma na ito at / o Mga Serbisyo.

Mga Kahulugan at Interpretasyon

Anumang sanggunian sa mga Mga Tuntunin at Kondisyon sa anumang probisyon ng isang batas ay dapat ipakahulugan bilang isang sanggunian sa probisyong iyon na susugan, muling pagsasabatas o pinalawig sa kaugnay na panahon.

A. Sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kapag ang mga salitang 'kasama', 'kabilang' o 'kabilang' ay ginamit, ipapalagay na sinusundan ng mga salitang 'walang limitasyon'.

B. Maliban kung malinaw na ipinahiwatig, ang lahat ng mga sanggunian sa ilang araw ay nangangahulugan ng mga araw ng kalendaryo, at ang mga salitang 'buwan' o 'buwanang' at lahat ng mga sanggunian sa isang bilang ng mga buwan ay tumutukoy sa mga buwan ng kalendaryo.

C. Ang mga mga heading ng sugnay ay ipinasok para sa kaginhawaan lamang at hindi makakaapekto sa pagpapakahulugan ng Mga Tuntunin at Kondisyon na ito

D. Sa kaganapan ng isang salungatan o hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng alinman sa dalawa o higit pang mga probisyon sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kondisyon na ito, ang naturang conflict o inconsistency ay malulutas na pabor sa ZyBi Tech, at ang probisyon na mas kanais-nais sa ZyBi Tech ay mangingibabaw.

Pag-access sa Platform at Serbisyo

A. Sumasang-ayon ka sa:

i. I-access ang Platform at / o gamitin ang Mga Serbisyo para lamang sa mga layuning ayon sa batas at sa isang legal na paraan sa lahat ng oras at higit pang sumang-ayon na magsagawa ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa Mga Serbisyo o Platform na may mabuting pananampalataya;
ii. Sumunod sa anuman at lahat ng mga alituntunin, mga abiso, mga patakaran sa pagpapatakbo, at mga patakaran at mga tagubilin na nauukol sa paggamit ng Mga Serbisyo at / o pag-access sa Platform, pati na rin ang anumang mga susog na ibinigay sa amin mula sa oras-oras; at
iii. Tiyakin na ang anumang impormasyon o Datos na iyong nai-post o sanhi upang lumitaw sa Platform na nauugnay sa mga serbisyo ay tumpak.

B. Ang access sa mga protektadong lugar ng password ng Platform at / o paggamit ng Mga Serbisyo ay limitado sa mga customer na may mga account sa Platform lamang. Hindi ka maaaring makakuha o magtangkang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa mga bahagi ng Platform at / o Mga Serbisyo na ito, o sa anumang iba pang protektadong impormasyon sa Platform, sa anumang paraan na hindi sinadya na magagamit ng amin para sa iyong partikular na paggamit.

C. Kung ikaw ay wala pang labingwalong (18) taong gulang, dapat kang kumuha ng pahintulot mula sa iyong (mga) magulang o legal na tagapangalaga (s). Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang iyong (mga) magulang o mga legal na tagapag-alaga ay sumasang-ayon na kumuha ng pananagutan para sa:

i. ang iyong mga aksyon sa iyong pag-access at paggamit ng Platform at / o Mga Serbisyo;
ii. mga bayarin na nauugnay sa iyong paggamit ng alinman sa Mga Serbisyo; at
iii. ang iyong pagsunod sa mga Terms at Kondisyon na ito.

Kung wala kang pahintulot mula sa (mga) magulang mo o legal na tagapag-alaga, dapat mong itigil ang pag-gamit ng Platform at ng mga serbisyo.

Virtual Currencies / Mga Virtual na Pera

Ang ZyBi Tech ay isang Platform at tagapag-hatid serbisyo ay sumusuporta sa kalakalan ng mga digital currencies ayon sa mga tagubilin mula sa mga customer. Ang transaksyong virtual na isinumite ay dapat na sumailalim sa pagkumpirma ng virtual currency network at dahil dito, mananatili sa isang hindi napatunayan na katayuan hanggang sa oras na makapagtiyak ng Platform na makumpleto ang pagkumpleto ng transaksyon. Ang mga asset ng mga pondo na nauugnay sa isang nakabinbing virtual na transaksyon sa pera ay gagawin nang naaayon.

Bayarin

Ang ZyBi Tech at ang Platform ay maaaring maningil ng mga bayarin na may kaugnayan sa pagproseso ng mga transaksyong digital na pera sa ngalan ng customer. Ang halaga ay makukumpirma sa customer bago magpatuloy ang transaksyon, at dapat tanggapin ng customer bago isagawa ang transaksyon.

Pagsuspinde sa kalakalan (Trade suspension)

Kung tinutukoy ng ZyBi Tech ang isang simula ng hindi pangkaraniwang mga trades (sa Kumpanya o sa Customer), maaaring suspindihin ng ZyBi Tech ang mga pagpapatakbo ng virtual currency exchange nang hindi nagbibigay ng paunang abiso. Ang suspensyon ay maaaring tumagal hanggang sa matukoy ng Zybi Tech ang pinagmulang dahilan bago ito bumalik sa normal.

Inilalaan ng ZyBi Tech ang karapatang i-reverse o kanselahin ang mga transaksyon na natapos sa panahon ng abnormal na kaganapan ng kalakalan.

Ang ZyBi Tech ay hindi rin mananagot para sa anumang pagkalugi na maaring maranasan ng customer sa panahon ng suspenyon ng kalakalan.

Mga panganib (Risks)

Ang mga sumusunod na seksyon ay naglalarawan ng mga panganib na nauugnay sa (ngunit hindi natatangi sa) paggamit ng virtual na pera at pangangalakal. Ang ZyBi Tech ay walang responsibilidad sa pagprotekta sa customer laban sa mga panganib na ito.

Pagkabago ng presyo (Price volatility)

Dapat malaman ng Customer na ang mga presyo ng mga virtual currency ay maaaring tumaas o bumaba sa anumang oras. Maaaring maapektuhan ito ng mga kadahilanan tulad ng (ngunit hindi limitado sa):

 • Pagbabago ng supply at demand
 • Mga pangyayari sa pulitika
 • Mga pang-ekonomiyang kaganapan
 • Mga digmaan
 • Mga sakuna
 • Pagbabago sa mga regulasyon na namamahala sa virtual market ng pera

Nakompromisong account, password, o mga susi (Compromised accounts, passwords, or keys)

Ang mga wallet ng virtual currency ay may pampubliko at pribadong mga susi, na parehong binubuo ng mga simbolo at mga karakter. Ang pampublikong susi ay maibabahagi sa ibang mga gumagamit, at pinapayagan nito ang mga manggagamit na makatanggap ng mga cryptocurrency sa kanyang digital wallet.

Ang mga pribadong susi, sa kabilang banda, ay dapat palaging pangalagaan. Kung ang isang pribadong susi ay nawala, ang user ay hindi magagawang makapag-withdraw mula sa kanyang sariling account. Kung ang isang pribadong susi ay nakompromiso, ang mga hindi awtorisadong aktor ay makakakuha ng kontrol o maaring manakaw ang mga nilalaman ng virtual wallet.

Habang ang ZyBi Tech ay may mga proseso ng suporta na maaaring makatulong sa isang Customer sa pagkakaroon ng kontrol sa likod ng mga naka-kompromiso na asset, ZyBi Tech ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na dulot ng mga nakompromiso na account, password, o key.

Panloloko (Fraud)

Ipinapatupad ng ZyBi Tech ang isang pamamaraan gaya ng Know-Your-Customer (KYC) at Risk sa lahat ng account ng mga customers, gayunpaman hindi nito ginagarantiya ang kanilang pagkakakilanlan o ang kanilang mga pagkilos. Dapat ipatupad ng customer ang kanyang sariling mahusay na paghuhusga kapag nakikitungo sa iba pang mga aktor sa loob ng Platform.

Ang ZyBi Tech ay hindi mananagot sa kahit anong kahamakan o mapanlinlang na hangarin na maaaring gamitin ng mga customer nito habang ginagamit ang Platform.

Mga Bugs at Kasiraan (Bugs and Flaws)

Ang ZyBi Tech ay hindi maaaring makita ang lahat ng exploitable bug sa programming ng Platform, at maaari ring, dahil sa normal course of application, design, at development, ipakilala ang mga kapintasan sa programming na maaaring pinagsamantalahan ng mga nakakahamak na aktor o ibang mga customer. Ang mga bug at mga depekto ay maaaring magresulta sa mga paglabag sa datos ng customer at pagkawala ng mga digital na asset.

Paglabag sa network o seguridad (Network or security breach)

Maaaring maranasan ng ZyBi Tech ang pag-crash at cyberattack na maaaring magresulta sa pagnakaw ng mga datos ng pagkakakilanlan ng mga customer at pati na rin ng digital na asset.

Pangkalahatang Paggamit ng Mga Serbisyo (General Use of the Services)

Paglalarawan ng serbisyo sa pagbabayad (Description of payment service)

A. Ang ZyBi Tech ay nagpapatakbo ng isang electronic payment service na nagbibigay-daan upang makapag-padala at tumanggap ng mga bayad mula sa mga third party na pinahintulutan at inaprubahan ng platform. Inilalaan ng ZyBi Tech ang karapatan na baguhin ang anumang sistema upang magpadala at tumanggap ng mga pagbabayad mula sa iba pang mga gumagamit sa pamamagitan ng Platform.

B. Sa iyong pagrehistro sa Platform, ang isang online na account na humahawak ng mga electronic na pondo para gamitin sa mga online na transaksyon ("Customer Account") ay gagawin para sa iyo.

C. Platform ay tumatayo bilang iyong ahente lamang kaugnay sa pag-iingat ng iyong mga electronic na pondo sa iyong Customer Account. Ang Platform ay nagpapanatili ng hiwalay at independiyenteng mga pondo para sa aming mga layunin sa korporasyon at ang mga pondo na magagamit sa iyong account ay eksklusibo para sa iyong sariling paggamit lamang.

D. Naiintindihan mo at tinatanggap na:

i. Ang ZyBi Tech ay hindi lisensiyado bilang isang bangko, at hindi ito nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbabangko at / o mga function na mahalaga o malapit na nauugnay sa negosyo sa pagbabangko. Ang ZyBi Tech ay hindi pinahihintulutan na palawigin ang anumang uri ng kredito o pagpapahiram, maging ang pakikipag-ugnayan sa mga negosyong tumatanggap ng mga deposito;
ii. Ang Customer Account ay hindi nakaseguro sa anumang ahensiya ng gobyerno at walang boluntaryo o sapilitan na pamamaraan kung saan ang ZyBi Tech ay isang miyembro na magbabayad sa customer sa kaganapan na ang ZyBi Tech ay hindi magawang matugunan ang mga pag-angkin na may kaugnayan sa iyong Customer Account o sa may kaugnayan sa mga serbisyo; at
iii. Ang ZyBi Tech ay hindi kumikilos bilang tagapangasiwa o tumatanggap ng anumang tungkulin bilang katiwala sa mga electronic na pondo sa iyong Customer Account.

Pagrehistro (Registration)

A. Ang proseso ng rehistrasyon ay nag-aatas sa iyo na magbigay sa amin ng tama at kumpletong sariling impormasyon, kabilang ang iyong pangalan, tirahan, numero ng telepono, petsa ng kapanganakan at email address ("Registration Information") upang patuloy na maging isang kostumer.
B. Maaari kaming humiling ng karagdagang impormasyon o dokumento sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan, kabilang dito ang hindi limitadong pagkumpirma ng iyong pagkakakilanlan at edad upang kumpirmahin ang iyong mga detalye sa bangko o debit, kredito, mga prepaid facility, halimbawa nito ang mga card na nakarehistro sa amin. Sumasang-ayon kang magbibigay kaagad sa amin ng impormasyon at / o dokumentasyon sa kahilingan. Kung hindi ka magbibigay ng ganoong impormasyon at / o dokumentasyon kaagad, maaari namin nang walang anumang pananagutan sa iyo na limitahin ang iyong paggamit ng mga serbisyo, pagsuspinde o tuluyang pagsasara ng iyong Customer Account.
C. Pinahihintulutan mo ang ZyBi Tech na gumawa ng anumang mga katanungan na kinakailangang upang patunayan g iyong pagkakakilanlan (direkta man o sa pamamagitan ng mga ikatlong partido) anumang oras para sa anumang kadahilanan.
D. Ang bawat indibidwal ay may karapatan lamang na magbukas ng isang (1) Customer Account. Kung magbubukas ka ng higit sa isang Customer Account, may karapatan si Zybi Tech na isara ang iyong pangunahing Account na maaaring binuksan mo upang maglipat ng anumang natitirang balanse mula sa pangunahin mong Account papunta sa bago mong Account.
E. Maaaring kailanganin mong magkaroon ng isang username o/at password upang magamit ang mga serbisyo o mga bahagi nito, ang naturang username at password ay maaaring alinman sa mga sumusunod:
i. Naihatid sa iyo ng plataporma; o
ii. Nilikha at ibinigay mo

Inilalaan ng ZyBi Tech ang ganap at solong paghuhusga upang mapawalang-bisa ang anumang username o password na ginawa nang walang pagbibigay sa iyo ng anumang kadahilanan o paunang abiso at hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala o gastos na pinagdudusahan mo bilang resulta ng hindi iyong kapabayaan.

Impormasyon ng Account (Account information)

A. Kinakailangan mong tiyakin na ang lahat ng impormasyon na ibinigay sa ZyBi Tech ay tama at napapanahon. Sa kaganapan ng anumang pagbabago sa iyong impormasyon, kinakailangang abisuhan si ZyBi Tech sa lalong madaling panahon.
B. Lahat ng personal na data na ibinigay sa ZyBi Tech ay hahawakan, maiimbak, at mapoproseso ayon sa Patakaran sa Pribadong Plataporma. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga Tuntunin at Kundisyon, kinikilala mo na iyong nabasa at sumang-ayon ka sa patakaran sa pagkapribado at pahintulot sa aming pagkulekta, paggamit at pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon para sa mga layuning itinakda sa Patakaran sa Pagkapribado.
C. Ikaw ang tanging may pananagutan sa pagpapanatiling may seguridad ang iyong username at password sa aming mga serbisyo. Hinihikayat kang baguhin ang iyong password sa isang regular na batayan at hindi kami mananagot para sa anumang pagsisiwalat o hindi awtorisadong paggamit ng iyong username o password. Kung naka-kompromiso ang iyong username o password, dapat mong ipaalam agad sa ZyBi Tech.
D. Anumang paggamit ng iyong username o password sa website ng ZyBi Tech o Platform ay maituturing na paggamit ng aming mga serbisyo. Ang anumang impormasyon, data, o komunikasyon na nailabas, ipinadala, o inisyu sa panahon na kung saan ka naka-log in gamit ang iyong username at password (pinahihintulutan man o hindi awtorisado) ay maituturing na ipinapadala o ibibigay sa iyo. Ikaw ay tanging may pananagutan para sa anumang naturang paghahatid, paunawa o komunikasyon at ikaw ay sumang-ayon na bayaran ang pinsala at hawakan ang hindi nakakapinsala sa ZyBi Tech mula sa anumang pagkawala, pinsala, gastos o pananagutan para sa mga gawaing maiugnay sa paggamit ng iyong username at password sa website ng ZyBi Tech o Platform.

Bayarin (Fees)

Hindi kami mananagot para sa anumang mga bayad na itataas ng mga third party kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, issuer ng card o mga bangko, para sa paggamit ng aming mga serbisyo. Taglay namin ang karapatang tanggihan ang pagtanggap ng mga instrumento sa pagbabayad, tulad ng mga credit card, debit card o bank account, bilang mga pamamaraan sa pagpopondo sa aming sariling pagpapasya.

Pagdaragdag ng mga pondo sa iyong account (Adding funds to your account)

A. Pinapahintulutan mo ngayon ang ZyBi Tech na makatanggap ng mga pondo gamit ang iyong pangalan mula sa iyong napiling pagkukunan ng pagbabayad. Sumasang-ayon ka na mag-upload ng mga electronic funds sa iyong Customer Account alinsunod sa mga direksyon na magagamit sa ilalim ng pinaglagyan ng suporta ng platform (na maaaring palitan ng ZyBi Tech paminsan-minsan) at sumasang-ayon ka na hindi ka gagamit ng anumang hindi awtorisado, di-wasto o hindi legal paraan ng pagbabayad upang mag-upload ng mga electronic na pondo sa iyong Customer Account.
B. ZyBi Tech ay maaaring magsagawa ng know-your-customer ayon sa anumang naaangkop at kinakailangan sa regulasyon, pati na rin ang isang panloob na pagsasagawa ng panganib, bago malinaw ang mga pondo para sa resibo ng iyong account.

Pagtutubos ng pondo mula sa iyong account (Redeeming funds from your account)

Pagtubos sa mga pondo ng EMI (Redeeming EMI funds)

Maaari mong bawiin ang mga magagamit na pondo sa pamamagitan ng pag-iiskedyul ng transaksyon sa cash out at magpatuloy sa mga kapartner at pasilidad ng cash sa JuanWorld. Maaari ring pagbigyan ka ni ZyBi Tech na magsagawa ng mga elektronikong paglilipat sa iyong sariling account sa mga kapartner sa JuanWorld. Sa aling mga kaso, ang mga bank account na nais mong makuha ang iyong mga pondo sa dapat na denominasyon sa Philippine Pesos.

Pagtubos sa Mga Pondo ng VCE (Redeeming VCE Funds)

Maaari mong bawiin ang magagamit na mga pondo ng VCE sa pamamagitan ng pagbebenta ng VCEs (kapalit ng Philippine Pesos) at paglilipat ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng iyong JuanCash EMI account. Ang pagkuha ng mga pondo mula sa iyong JuanCash EMI account ay napapailalim sa mga probisyon ng seksyon 5.6.1.

Tandaan na ang pagbebenta ng VCs kapalit ng Philippine Pesos ay napapailalim sa availability ng mga mamimili sa loob ng platform at pagkasumpungin ng mga rate ng exchange ng VC. Bukod dito, ang ZyBi Tech ay may karapatan na magpataw ng mga bayarin sa transaksyon ayon sa seksyon 4.1.

Mga Limitasyon sa Pagtubos (Redemption Limits)

Sumasang-ayon ka na sumunod sa aming mga kahilingan upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago maiproseso ang redemption ng EMI. Ito ay nagpapahintulot sa amin na bawasan ang panganib ng pandaraya o kung hindi man ay sumunod sa aming anti-money laundering o iba pang legal na obligasyon.

Maaari mong tingnan ang iyong mga limitasyon ng periodic withdrawal, sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong Account at pag-click sa Pangkalahatang-ideya ng Account. Maaari naming, sa aming makatwirang paghuhukom magpataw ng mga limitasyon sa halaga ng pera na maaari mong bawiin sa pamamagitan ng aming Serbisyo.

Pagbabayad (Payment)

A. Ang pagbabayad gamit ang mga Serbisyo ay maaari lamang gawin sa mga merchant na nakarehistro at inaprubahan ng ZyBi Tech (“Merchants").
B. Kapag nagbayad ka mula sa iyong Customer Account, gagawin ng ZybiTech, sa pagsasagawa ng lahat ng mga kinakailangang pagwawasto at pagpapatunay, pinahihintulutan ang pag-transfer ng necessary electronic funds kabilang ang anumang naaangkop na bayad o singil, mula sa iyong Customer Account.
C. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na kung mayroong mga hindi sapat na pondo sa iyong Customer Account upang gawin ang kinakailangang pagbabayad, hindi pinapahintulutan ng ZyBi Tech ang pagbabayad at may karapatang kanselahin ang transaksyon. Ang ZyBi Tech ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala o pananagutan na naranasan o natamo mo mula sa isang transaksyon na nakansela dahil sa mga hindi sapat na pondo sa iyong Customer Account.

Mga Limitadong Aktibidad (Restricted Activities)

A. May kaugnayan sa iyong paggamit ng ZybiTech Platform, o sa Mga Serbisyo, o sa kurso ng iyong pakikipag-ugnayan sa ZybiTech, isa pang Customer, isang Merchant o anumang iba pang third party sa pamamagitan ng ZybiTech website, hindi ka dapat:

i. paglabag sa mga Terms and Conditions, Privacy Policy o anumang iba pang patakaran na itinampok sa platform ng ZybiTech;
ii. lumabag sa anumang mga batas, regulasyon o mga karapatan ng third-party;
iii. third-party copyright, patent, trademark, lihim ng pangangalakal o iba pang intellectual property rights o mga karapatan ng publisidad or privacy;
iv. panggagaya ng sinumang tao o entidad o mali ang iyong kaugnayan sa sinumang tao o entidad;
v. kumilos sa isang paraan na mapanirang-puri, nakasisirang-puri, labag sa batas na pananakot o panliligalig;
vi. magbigay ng mali, mapanlinlang, hindi tumpak o nakaliligaw na impormasyon;
vii. makatwirang pagtangging makipagtulungan sa isang imbestigasyon ng ZybiTech o magbigay ng kumpirmasyon ng iyong pagkakakilanlan o iba pang hiniling na impormasyon sa ZybiTech;
viii. tangkaing makatanggap ng mga pondo mula sa parehong ZyBi Tech at Merchant o ibang third-party na nagbebenta para sa parehong transaksyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng magkatulad na mga paghahabol;
ix. gumamit ng isang hindi nagpapakilalang proxy;
x. kontrolin ang Customer Account na naka-link sa anumang paraan sa isa pang account na pinaghihinalaang nakatuon sa anumang mga pinaghihigpitang gawain sa ilalim ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito;
xi. gamitin ang website ng ZyBi Tech, ang iyong Customer Account o ang Mga Serbisyo sa isang paraan na nagreresulta o maaaring magresulta sa mga reklamo, alitan, paghahabol, multa, parusa at iba pang mga pananagutan sa ZybiTech, isa pang Customer, isang Merchant, o mga third party;
xii. gumawa ng anumang pagkilos na nagpapataw ng isang di-makatwiran o di-angkop na malaking pag-load sa aming imprastraktura o iba pang pagkilos na magbibigay ng materyal na panganib o isyu sa aming imprastraktura;
xiii. ipamahagi ang mga virus, trojan horses, worm, o iba pang mga teknolohiya ng programming computer na maaaring makapinsala sa website ng ZyBi Tech, o ang mga interes o ari-arian ng anumang ibang mga Customer, Merchant, at anumang iba pang mga third party, kabilang ang iba pang mga gumagamit sa website ng ZybiTech;
xiv. subukang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa o makagambala sa ibang mga sistema ng komputer o mga network na konektado sa Platform o Mga Serbisyo;
xv. ipamahagi o i-promote ang malaswa, pornograpiya, hindi disente o nakakasakit na materyal o anumang materyal na napupunta laban sa anumang pampublikong patakaran at / o anumang naaangkop na mga batas o regulasyon;
xvi. sa pamamagitan ng pagkilos o pagkukulang, gumawa ng anumang bagay na maaaring maging dahilan upang mawalan kami ng anumang mga serbisyo mula sa aming mga tagapagbigay ng serbisyo sa internet, mga processor ng pagbabayad, o iba pang mga tagapagtustos;
xvii. makagambala sa paggamit at kasiyahan ng iba pang Platform o Mga Serbisyo;
xviii. iwasan o manipulahin ang aming bayarin sa istraktura, proseso sa pagsingil, o mga singilin sa ZybiTech;
xix. ilipat ang iyong Customer Account sa isa pang third party nang wala ang aming naunang nakasulat na pahintulot;
xx. gamitin ang Mga Serbisyo para sa, o may kaugnayan sa, anumang iligal na layunin o kriminal na aktibidad ng anumang kalikasan, kabilang, nang walang limitasyon, ang pagbili ng mga ilegal na pag-download;
xxi. gamitin ang Mga Serbisyo upang mapadali ang anumang pagbebenta o pagbili ng anumang mga kalakal at / o mga serbisyo na lumalabag sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ng anumang ikatlong partido o ipinagbabawal na mga kalakal at / o mga serbisyo; o
xxii. pangasiwaan ang anumang iligal o labag sa batas o mapanlinlang na aktibidad ng anumang kalikasan.

B. Kung kami ay makatwiran na naghihinalang ikaw ay nakikipagtulungan sa alinman sa mga pinaghihigpitang gawain na itinakda sa sugnay na 3.7A sa itaas, maaari naming, nang walang anumang pananagutan sa iyo, gawin ang sumusunod na (mga) aksyon:

i. iulat ang anumang kahina-hinalang o ilegal na aktibidad sa mga may-katuturang mga awtoridad;
ii. kanselahin o tanggihan ang anumang mga transaksyon;
iii. suspendihin o isara ang anumang Mga Account sa Customer;
iv. mag-aplay, sa aming sariling pagpapasya, pag-iwas at pagtuklas ng pamamaraan at tanggihan ang pagpapatupad ng mga transaksyon kung may mga dahilan upang maghinala na ang isang Customer Account ay, o maaaring, ay ginagamit para sa mga iligal, labag sa batas o mapanlinlang na mga layunin; o
v. gumawa ng karagdagang mga hakbang tulad ng ZyBi Tech, sa makatwirang paghuhusga nito, maaaring ituring na kinakailangan, kabilang ang pagkuha ng legal na aksyon laban sa iyo.

C. Kung isasara namin ang iyong Customer Account, ibibigay namin sa iyo ang abiso ng pagsasara sa pinakamaagang oras na posible.

D. Sa kaganapan ng suspensyon ng iyong Customer Account, ipapaalam namin sa iyo ang suspensyon kapag posible at magbigay sa iyo ng pagkakataon na humiling ng pagpapanumbalik ng pag-access kung naaangkop. Anumang pagpapanumbalik ng pag-access ay dapat sa pagpapasya ni ZybiTech at dapat sumailalim sa mga patakaran at pamamaraan ng ZybiTech.

Pagsara ng Account sa Customer (Closure of Customer Account)

A. Maaari mong hilingin na isara ng ZyBi Tech ang iyong Customer Account sa anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa customer support team ng ng ZyBi Tech. Ang mga detalye ng contact ng ZybiTech customer support team ay makukuha sa website ng ZybiTech.

B. Ang pagsasara ng iyong Kustomer Account ay hindi magkakansela ng anumang mga transaksyon na naipakita mo na ang mga pondong elektroniko sa pamamagitan ng iyong Customer Account.

C. Kung sakaling isara ang isang Customer Account, makikipag-ugnay kami sa nasabing Customer upang ayusin ang refund ng anumang mga natitirang pondong elektroniko sa Customer Account na iyon.

D. Ikaw mananatiling mananagot para sa lahat ng mga obligasyon na may kaugnayan sa iyong Customer Account para sa loob ng isang daan at walumpung (180) araw pagkatapos ng pagsasara. Ang pagsasara ng iyong Customer Account ay hindi makakapagtanggal sa iyo ng anumang pananagutan na nauukol sa iyong Customer Account sa panahong ito. Sa kaganapan ng isang nakabinbin na imbestigasyon sa oras na isinara ang iyong Customer Account, maaaring patuloy na hawakan ng ZyBi Tech ang iyong mga pondo hanggang sa isang daan at walumpung (180) araw mula sa petsa ng pagsasara upang maprotektahan ang ZyBi Tech laban, nang walang limitasyon , anumang panganib ng pambabaligtad.

E. Kung hindi ka mag-log in sa iyong Customer Account sa higit sa anim (6) na buwan, at walang mga pondo na natitira sa iyong Customer Account, maaaring ituring ng ZyBi Tech ang iyong account bilang tulog at maaaring suspindihin ang iyong Customer Account. Kung nasuspinde ang iyong account, dapat kang makipag-ugnay sa customer support team ng ZyBi Tech upang muling isaaktibo ang iyong Customer Account. Isasaaktibo muli ng ZybiTech ang iyong Customer Account sa sarili nitong paghuhusga at napapailalim sa mga patakaran at pamamaraan ng ZybiTech.

F. ZyBi Tech ay maaaring, sa anumang oras at sa ganap at ganap na paghuhusga nito, ihinto ang iyong paggamit ng Customer Account o ng Mga Serbisyo o anumang bahagi nito. Ang ZyBi Tech ay dapat magsikap na magbigay ng abiso sa anumang naturang paghinto ng iyong Customer Account o mga serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang ZyBi Tech ay hindi mananagot sa iyo na may kaugnayan sa anumang kawalan ng kakayahan mong ma-access ang iyong Customer Account o ang mga serbisyo o anumang bahagi nito.

G. Ang ZyBi Tech ay magbabayad ng refund ng anumang mga electronic na pondo na nasa iyong Customer Account pagkatapos ng pagsasara nito sa pamamagitan ng anumang paraan ng pagbabayad tinutukoy ng ZyBi Tech sa pagpapasya nito na angkop, sa kondisyon na nagbibigay ka ng ZyBi Tech sa alinman:

i. mga valid na detalye ng bank account kung saan ang detalye ng pangalan at address ng may-ari ng bank account ay tumutugma sa mga detalye ng pangalan at address ng iyong Customer Account; o
ii. isang kopya ng isang balidong form ng ID (hal. isang pasaporte o lisensya sa pagmamaneho), na maaaring tanggapin ng ZybiTech sa sarili nitong paghuhusga. May karapatan si ZybiTech na ibalik sa iyo ang anumang pinagtatalunang pondo o anumang pondo na may kaugnayan sa isang paglabag sa mga tuntunin at kundisyon hanggang sa panahon na ang nasabing dispute ay nalutas o kung saan ang korte ng isang karampatang hurisdiksyon ay nagpasya sa bagay na ito.

H. Inilalaan ng ZybiTech ang karapatan na isagawa ang anumang kinakailangang money-laundering, financing ng terorista, pandaraya, o anumang iba pang mga iligal na pagtse-tsek ng aktibidad bago pinahintulutan ang anumang pag-withdraw ng iyong mga pondo, kabilang ang pagbabalik ng anumang mga pondo sa iyo matapos mong isara ang iyong Customer Account.

Ang pagkakaroon ng Serbisyo (Availability of Service)

Ang ZyBi Tech ay maaaring, sa pana-panahon nang hindi nagbibigay ng anumang kadahilanan o paunang abiso sa iyo, mag-upgrade, baguhin, suspindihin o ihinto ang pagkakaloob ng, o alisin, sa kabuuan o bahagi, ang platform o anumang mga serbisyo at hindi mananagot kung may anumang pag-upgrade, pagbabago, suspensyon o pag-alis ay humahadlang sa iyo sa pag-access sa platform o anumang bahagi ng mga serbisyo.

Bumalik ang cash (Cashback)

A. Maaaring may karapatan kang makatanggap ng cashback sa iyong Customer Account sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa ng insentibo at / o mga aktibidad na pang-promosyon na isinagawa kasabay ng mga merchant at / o aming mga kasosyo sa negosyo (Cashback Funds).

B. Ang iyong paggamit ng Cashback pondo ay napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit:

i. isang pinakamababa na paggastos na kinakailangan na maaaring ipataw paminsan-minsan sa sariling pagpapasya ni ZybiTech; at
ii. petsa ng pag-expire para sa iyong paggamit ng Cashback Pondo, na maaaring maabisuhan sa iyo mula sa oras-oras.

C. Ang mga Cashback pondo ay hindi nababalik at hindi maica-cash out mula sa iyong Customer Account sa iyong bank account.

Mga Aktibidad sa Pang-promosyon (Promotional Activities)

Mga Kampanya sa Pang-promosyon (Promotional Campaigns)

Kung lumahok ka sa alinman sa aming mga promotional campaigns, ikaw ay itinuturing na kinikilala at sumang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon ng kani-kanilang kampanya tulad ng inilathala sa online.

Promosyonal na Materyal at Marketing (Promotional Material and Marketing)

A. Sumasang-ayon ka at pinahihintulutan ang paggamit namin ng anumang impormasyong ibinigay mo (kasama ang Personal na Data) para sa mga layunin ng pagpapadala ng mga impormasyon at notification, at promotional notification sa pamamagitan ng mga e-mail, pag-tawag sa telepono, SMS, mga social network, push notification, in-app notification, at iba pang apps ng komunikasyon.

B. Ang iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon ay magiging iyong pahintulot para sa layunin ng mga probisyon ng anumang mga batas sa kontrol ng spam (maging sa Pilipinas o sa ibang lugar). Maaari mong tanggalin sa susunod ang pagtanggap ng mga promotional e-mail sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na hyperlink sa anumang promotional e-mail.

C. Upang matigil ang pagtanggap ng anumang mga abiso sa promotional o informational notifications sa alinman sa mga nabanggit na channel ng komunikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa aming suporta sa customer sa pamamagitan ng telepono o e-mail.

Mga Hyperlink (Hyperlinks)

Maaari naming isama ang mga hyperlink sa ibang mga website o nilalaman sa internet na pag-aari o pinamamahalaan ng mga third party. Ang mga naka-link na website o nilalaman ay wala sa ilalim ng aming kontrol at hindi kami mananagot para sa anumang mga error, omissions, pagkaantala, paninirang-puri, libelo, kasinungalingan, kalaswaan, pornograpiya, kalapastanganan, kamalian o anumang iba pang mga hindi kanais-nais na materyal na nilalaman sa mga nilalaman, o mga kahihinatnan ng pag-access sa anumang naturang naka-link na mga website. Ang anumang mga hyperlink sa anumang naturang mga website o nilalaman ay hindi bumubuo ng isang pag-endorso ng naturang mga website o nilalaman sa pamamagitan namin at sumasang-ayon ka na ang iyong pag-access sa o paggamit ng naturang naka-link na mga website o nilalaman ay nasa iyong sariling peligro.

Advertising o Patalastas

Maaari naming maglakip ng mga banner, java applet at / o iba pang materyal sa Platform para sa mga layunin ng mga produkto at / o mga serbisyo para sa advertising ng ZyBi Tech o ng aming mga kasosyo sa negosyo. Para sa pag-iwas sa pagdududa, hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng anumang pagbabayad, bayad at / o komisyon na may paggalang sa anumang naturang advertising o iba pang mga materyal na pang-promosyon.

Representasyon at Mga Warantiya (Representation and Warranties)

Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga tuntunin at kundisyon na ito, kinakatawan mo at ginagarantiyahan mo na hindi mo nilalabag ang anumang naaangkop na mga batas o regulasyon sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Platform, iyong Customer Account at / o Mga Serbisyo, at sumang-ayon kang ipagtanggol, bayaran ang iyong ZyBi Tech Ang mga indemnite, mga kaanib at awtorisadong kinatawan ay hindi makasasama sa anumang claim, demand (kabilang ang mga legal na bayarin at gastos), mga multa, mga parusa o iba pang pananagutang natamo ni ZyBi Tech dahil sa o dahil sa iyong paglabag sa representasyon at warranty na ito. Ang ZyBi Tech ay maaaring mag-ulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga may-katuturang mga awtoridad.

Ari-arian ng Intelektuwal (Intellectual Property)

Pagmamay-ari (Ownership)

Ang Intellectual Property sa Platform at ang ZyBi Tech Materials ay pag-aari, lisensyado sa o kinokontrol namin, ang aming mga tagapaglisensya o ang aming mga service provider. Taglay namin ang karapatang ipatupad ang aming mga karapatan sa Intellectual Property sa pinakamalawak na lawak ng batas.

Limitadong Paggamit (Restricted Use)

Walang bahagi o bahagi ng Platform, o ang mga materyales ng ZyBi Tech ay maaaring muling kopyahin, reverse engineered, decompiled, disassembled, separated, altered, ipinamahagi, nai-publish, ipinapakita, broadcast, hyperlinked, mirrored, naka-frame, inilipat o ipinadala sa anumang paraan o sa pamamagitan ng anumang paraan o naka-imbak sa isang information retrieval system o naka-install sa anumang server, system o kagamitan nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng may-katuturang mga may-ari ng copyright. Ang pahintulot ay ibibigay lamang sa iyo upang i-download, i-print, o gamitin ang ZyBi Tech materials para sa personal at hindi komersyal na paggamit, sa kondisyon na hindi mo baguhin ang ZyBi Tech materyales at na kami o ang may-katuturang mga may-ari ng karapatang magpalathala ay nanatili ang lahat ng karapatang magpalathala at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari na nakapaloob sa ZyBi Tech Materyales.

Mga trademark (Trademarks)

Wala sa Plataporma at sa mga tuntunin at kundisyon na ito ay dapat ipakahulugan bilang pagbibigay, sa pamamagitan ng implikasyon, estoppel, o kung hindi man, anumang lisensya o karapatang gamitin (kabilang, bilang isang meta tag o bilang isang ‘hot’ link sa anumang ibang website) anumang ang mga trademark na ipinapakita sa website ng ZyBi Tech at Platform, nang walang aming nakasulat na pahintulot (o ng anumang iba pang may-ari ng may-ari ng trademark, na maaaring may kaugnayan).

Pagsusumite mo (Submissions by you)

Ibinibigay mo sa amin ang isang hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang mga materyales o impormasyon na iyong isinumite sa Platform at / o ibigay sa amin, kabilang, ngunit hindi limitado sa mga tanong, pagsusuri, komento, at mga suhestiyon. Kapag nag-post ka ng mga komento o mga pagsusuri sa Platform, binibigyan mo rin kami ng karapatang gamitin ang pangalan na iyong isinumite o ang iyong username na may kaugnayan sa naturang pagsusuri, komento, o iba pang nilalaman. Hindi ka dapat gumamit ng maling e-mail address, magpanggap na isang tao maliban sa iyong sarili o linlangin kami sa mga third-party tungkol sa pinagmulan ng anumang mga pagsusumite na iyong ginawa. Maaari naming, sa aming sariling pagpapasya i-lathala, alisin o i-edit ang iyong mga pagsusumite.

Cookies

A. Ang cookie ay isang maliit na piraso ng impormasyon na nakalagay sa iyong computer na maaaring subaybayan ang iyong aktibidad sa loob ng Platform.

B. Gumagamit kami ng cookies para sa mga sumusunod na layunin:

i. Pagpapagana ng ilang mga tampok at pag-andar sa Platform, kabilang ngunit hindi limitado sa pag-alala sa iyong username, mga kagustuhan sa pagba-browse, at iba pang mga kagustuhan sa serbisyo;
ii. Pagbuo ng isang profile ng kung paano mo at iba pang mga gumagamit na gamitin ang ZybiTech website;
iii. pagpapabuti ng kahusayan ng Platform;
iv. nangangasiwa sa mga serbisyo sa iyo at sa aming mga advertiser; at
v. pagtatatag ng mga istatistika ng paggamit sa Platform.

C. Ang karamihan sa mga browser ng internet ay nagbibigay sa iyo ng opsyon upang patayin ang pagproseso ng cookies. Maaari mong i-off ang cookies habang nagba-browse sa Platform, ngunit maaaring magresulta ito sa pagkawala ng pag-andar, paghigpitan ang iyong paggamit ng Platform at / o pagkaantala o makakaapekto sa paraan kung saan ito ay nagpapatakbo.

Pagtatanggi at Limitasyon ng Pananagutan (Disclaimer and Limitation of Liability)

Pagtatanggi (Disclaimer)

Ang ZyBi Tech ay walang kontrol sa anumang mga bagay na maaari mong bilhin sa online gamit ang mga serbisyo at hindi magagarantiya na ang mga transaksyon sa online ay makukumpleto ng ibang partido. Tinanggihan ng ZyBi Tech ang lahat ng pananagutan para sa anumang mga produkto o serbisyo na inaalok para sa pagbebenta ng mga Merchant nito at hindi magiging responsable para sa paghahatid o kondisyon ng anumang mga produkto o serbisyo na binili mula sa mga third party.

Pagpapatunay ng pagkakakilanlan (Identity Authentication)

Kung nais mong bumili o magbenta ng digital currency sa pamamagitan ng palitan na ibinigay ng mga serbisyo, pinahihintulutan mo ang JuanWorld Platform, direkta o sa pamamagitan ng mga third party, upang gumawa ng anumang mga katanungan na itinuturing namin na kinakailangan upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan.

Walang mga representasyon o garantiya (No representations or warranties)

Ang mga serbisyo, ang Platform at ang ZyBi Tech Materyales ay ibinibigay sa isang batayang 'as is' at 'as available'. Ang lahat ng data at / o impormasyon na nakapaloob sa Platform, mga serbisyo o ang ZyBi Tech Materyales ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Walang mga representasyon o mga garantiya ng anumang uri, ipinahiwatig, ipinahayag o ayon sa batas, kabilang ang mga garantiya ng di-paglabag sa mga karapatan, pamagat, kakayahang maipagkaloob, katamtamang kalidad o kalakasan para sa isang partikular na layunin, ay ibinibigay kasabay ng Platform, ang mga serbisyo o ang ZyBi Tech Materyales. Nang walang pagkiling sa pangkalahatan ng naunang nabanggit, hindi namin pinapahintulutan:

i. ang tamang kawastuhan , pagkanasapanahon, kasapatan, commercial value o pagkumpleto ng data at / o impormasyon na nasa Plataporma, mga serbisyo o ZybiTech Materyales;
ii. na ang Platform, mga serbisyo o na ang alinman sa Materyales ng ZyBi Tech ay ipagkakaloob nang walang harang, ligtas o libre mula sa mga pagkakamali o pagtanggal, o na ang anumang natukoy na depekto ay itatama;
iii. na ang Platform, mga serbisyo o materyales ng ZyBi Tech ay libre mula sa anumang virus ng computer o iba pang nakahahamak, mapanirang o masama na code, ahente, programa o mga macro; at
iv. ang seguridad ng anumang impormasyong ipinadala mo o sa iyo sa pamamagitan ng Platform o mga serbisyo, at tinatanggap mo ang panganib na ang anumang impormasyong ipinadala o natanggap sa pamamagitan ng mga serbisyo o ang plataporma ay maaaring ma-access ng hindi awtorisadong mga third party at / o isiwalat ng sa amin o sa aming mga opisyal, empleyado o mga ahente sa mga ikatlong partido na sinasabing ikaw o ipinagpapalagay na kumilos sa ilalim ng iyong awtoridad. Ang mga pagpapadala sa internet at electronic mail ay maaaring sumailalim sa pagkagambala, pag-blackout ng paghahatid, naantala ng paghahatid dahil sa trapiko sa internet o maling pagpapadala ng data dahil sa pampublikong katangian ng internet.

Pabubukod ng pananagutan (Exclusion of liability)

Ang ZyBi Tech at ang mga Indemnitees nito ay hindi mananagot sa iyo para sa anumang pagkawala, gastos (kasama ang mga legal na bayarin at gastos), pinsala, parusa o pagsasaayos ng mga bayarin kahit anong paraan o anumang paraan (anuman ang anyo ng aksyon) na nagmumula nang direkta o hindi direkta sa koneksyon may:

i. anumang pag-access, paggamit at / o kawalan ng kakayahan upang gamitin ang Platform o Mga Serbisyo;
ii. pagsalig sa anumang data o impormasyon na magagamit sa pamamagitan ng Platform at / o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Hindi ka dapat kumilos sa naturang data o impormasyon nang hindi muna nakapag-verify ang mga nilalaman nito;
iii. sistema, server o pagkabigo ng koneksyon, error, pagkukulang, pagkagambala, pagkaantala sa paghahatid, virus ng computer o iba pang mga nakakahamak, mapanirang o masama na code, programa ng ahente o mga macro; at
iv. anumang paggamit o access sa anumang iba pang website o webpage na naka-link sa Platform, kahit na kami o ang aming mga opisyal o ahente o empleyado ay maaaring pinayuhan, o kung hindi man ay maaaring inasam, ang posibilidad ng pagkakapareho.

Sa iyong sariling peligro (At your own risk)

Ang anumang hindi pagkakaunawaan, pagkakamali, pinsala, gastos o pagkawala na nagreresulta mula sa paggamit ng Platform ay ganap na sa iyong sariling peligro.

Pagwawakas ng Mga Serbisyo (Termination of Services)

Pagwawakas sa pamamagitan namin (Termination by us)

Sa aming natatangi at ganap na paghuhusga, maaari naming, sa pagbibigay sa iyo ng paunawa sa aming pinakamaagang pagkakataon, wakasan ang iyong paggamit ng Platform, Serbisyo at / o huwag paganahin ang iyong username at password na may agarang epekto. Maaari naming i-access ang Platform at / o Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito) para sa anumang kadahilanan sa aming sariling paghuhusga, kabilang ang paglabag sa alinman sa Terms and Conditions na ito o kung naniniwala kami na nilabag mo ang anumang mga tuntunin o kundisyon na nakatakda dito, o kung sa aming opinyon o opinyon ng anumang awtoridad ng regulasyon, hindi angkop na magpatuloy sa pagbibigay ng Mga Serbisyo.

Pagwawakas sa pamamagitan mo (Termination by you)

Maaari mong wakasan ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi kukulangin sa pitong (7) araw na paunawa sa pagsulat sa amin. Sa pagtanggap ng iyong paunawa sa pagwawakas, ituturing namin ang iyong paunawa bilang isang pormal na kahilingan sa amin upang isara ang iyong Customer Account at ang proseso ng pagsasara ng account ay dapat alinsunod sa mga probisyon na itinakda sa Terms and Conditions na ito.

Mga Paunawa (Notices)

Mga Paunawa galing sa amin (Notices from us)

Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga abiso o ibang mga komunikasyon mula sa amin ay itinuturing na ibinigay sa iyo kung:

i. ipinahayag sa pamamagitan ng anumang print o elektronikong media na maaari naming piliin mula sa oras-oras, ay ituring na maabisuhan sa iyo sa petsa ng paglalathala o pag-broadcast; o
ii. na ipinadala sa pamamagitan ng post o iniwan sa iyong huling nakalaang tirahan, na natanggap mo sa araw pagkatapos ng naturang post o sa araw kung ito ay natira.

Mga Paunawa galing sa iyo (Notices from you)

Maaari mo lamang ipaalam sa amin sa pamamagitan ng sulat na ipinadala sa aming itinalagang tanggapan o e-mail address (na maaaring sinusugan paminsan-minsan), at ituturing namin na nakatanggap kami ng naturang paunawa pagkatanggap. Habang sinisikap naming agad na tumugon sa mga paunawa mula sa iyo, hindi namin magagarantiyahan na lagi naming tutugon nang may tuluy-tuloy na bilis.

Iba pang mga mode ng mga abiso (Other modes of notifications)

Sa kabila ng Clauses 12.1 at 12.2, maaari naming ipangalan sa iba pang oras ang iba pang mga paraan ng pagbibigay ng paunawa (kabilang ngunit hindi limitado sa e-mail o iba pang anyo ng elektronikong komunikasyon) at ang oras o pangyayari na kung saan ipapalagay ang naturang paunawa.

Pangkalahatang Mga Tuntunin (General Terms)

Mga karapatan sa paglutas at mga remedyo (Cumulative rights and remedies)

Maliban sa ipinagkaloob sa ilalim ng Terms and Conditions na ito, ang mga probisyon ng Terms and Conditions at ang aming mga karapatan at remedyo sa ilalim ng mga Terms and Conditions na ito ay pinagsama at walang pag-iisip at bilang karagdagan sa anumang mga karapatan o mga remedyo na maaaring mayroon kami sa batas o sa katarungan, at walang ehersisyo sa pamamagitan ng anumang karapatan o remedyo sa ilalim ng Terms and Conditions na ito, o sa batas o sa katarungan, ay dapat (isalba sa lawak, kung mayroon man, na ibinigay nang hayag sa Terms and Conditions o sa batas o sa katarungan) upang hadlangan o pigilan ang aming pagsasagawa ng anumang iba pang karapatan o remedyo sa batas o sa katarungan.

Walang waiver (No waiver)

Ang aming kabiguan na ipatupad ang mga Terms and Conditions na ito ay hindi magiging isang pagtalikdan ng mga tuntuning ito, at ang ganitong kabiguan ay hindi makakaapekto sa aming karapatan na mamaya ipatupad ang Terms and Conditions na ito.

Kakayahang Ihiwalay (Severability)

Kung anumang oras ang anumang tadhana ng mga Terms and Conditions na ito ay labag sa batas, di-wasto o hindi maipapatupad sa anumang paggalang, ang legalidad, bisa at pagpapatupad ng mga natitirang probisyon ng Terms and Conditions ay hindi makakapekto o maaapektuhan sa gayong paraan, at dapat magpatuloy bilang kung ang naturang iligal, hindi wasto o hindi maipapatupad na probisyon ay pinutol mula sa Terms and Conditions na ito.

Namamahalang batas (Governing law)

Paggamit ng Platform, Mga Serbisyo, at mga Terms and Conditions na ito ay pamamahalaan at ipahiwatig alinsunod sa batas ng Pilipinas at ikaw ay sumasailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng Pilipinas.

Lugar ng Paglilitis (Venue of Litigation)

Ang lugar ng lahat ng paghahabla ay dapat lamang sa Lungsod ng Pasay lamang sa pagbubukod ng lahat ng iba pang mga korte.

Inhektibong kaluwagan (Injunctive relief)

Maaari naming humingi ng agarang inhektibong kaluwagan kung gumawa kami ng isang magandang pagpapasiya na ang isang paglabag o hindi pagganap ay tulad na ng isang pansamantalang kautusang pagpigil o iba pang mga kagyat na inhektibong kaluwagan ay isang naaangkop o sapat na lunas.

Mga Susog (Amendments)

Maaari naming, sa pamamagitan ng paunawa sa pamamagitan ng Platform, o sa pamamagitan ng iba pang paraan ng abiso na maaari naming italaga (na maaaring magsama ng abiso sa pamamagitan ng e-mail), iba-iba ang Terms and Conditions na ito, ang ganitong pagkakaiba-iba upang magkabisa sa petsa na aming tinukoy sa pamamagitan ng ang ibig sabihin nito sa itaas. Kung gagamitin mo ang Platform o Mga Serbisyo pagkatapos ng naturang petsa, itinuturing mong tinanggap ang naturang pagkakaiba-iba. Kung hindi mo tanggapin ang pagkakaiba, dapat mong ihinto ang pag-access o paggamit ng Platform at Mga Serbisyo at wakasan ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo. Ang aming karapatang baguhin ang Terms and Conditions na ito sa paraang nabanggit ay maaaring gawin nang walang pahintulot ng sinumang tao o entity na hindi isang partido sa Terms and Conditions na ito.

Pagwawasto ng error (Correction of error)

Ang anumang typographical, clerical o iba pang mga error o pagkukulang sa anumang pagtanggap, paktura o iba pang dokumento sa aming bahagi ay dapat sumailalim sa pagwawasto nang walang anumang pananagutan sa aming bahagi.

Wika (Language)

Kung ang mga Terms and Conditions na ito ay isinasagawa o isinalin sa anumang wikang maliban sa Ingles ("Bersyon ng Wikang Banyaga"), ang salin ng wikang Ingles ng Terms and Conditions na ito ay dapat mangasiwa at mangunguna sa Bersyon ng Wikang Banyaga.

Buong kasunduan (Entire agreement)

Ang mga Terms and Conditions na ito ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin na may kinalaman sa paksa na ito at palitan ang buong lahat ng naunang pag-unawa, mga komunikasyon at mga kasunduan tungkol sa paksa dito.

Nagbubuklod at Pangwakas (Binding and conclusive)

Kinikilala mo at sinang-ayunan na ang anumang mga tala (kabilang ang mga talaan ng anumang pag-uusap sa telepono na may kaugnayan sa Mga Serbisyo, kung mayroon man) na pinananatili namin at / o ang aming mga tagapagkaloob ng serbisyo na may kaugnayan sa o may kaugnayan sa Platform at / o Mga Serbisyo ay dapat na may bisa at tiyak sa iyo para sa lahat ng mga layunin kung ano pa man at magiging kapani-paniwala na katibayan ng anumang impormasyon at / o data na ipinadala sa pagitan namin at sa iyo. Sumasang-ayon ka nitong ang lahat ng naturang mga rekord ay matatanggap sa katibayan at hindi mo hamunin o ipagtanggol ang kakayahang pagtanggap, pagiging maaasahan, katumpakan o ang pagiging tunay ng mga naturang rekord lamang sa batayan na ang naturang mga rekord ay electronic form o ang output ng isang sistema ng kompyuter, at pinawawalang-bisa mo ang alinman sa iyong mga karapatan, kung mayroon man, upang maging bagay.

Sub-pagkontrata at delegasyon (Sub-contracting and delegation)

Taglay namin ang karapatan na italaga o i-sub-contract ang pagganap ng anuman sa aming mga pag-andar o mga obligasyon na may kaugnayan sa Platform at / o Mga Serbisyo sa anumang tagapagkaloob ng serbisyo, subkontraktor at / o ahente sa mga tuntuning tulad ng aming itinuturing na naaangkop.

Destino (Assignment)

Hindi mo maaaring italaga ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Terms and Conditions na ito nang wala ang aming naunang nakasulat na pahintulot. Maaari naming italaga ang aming mga karapatan sa ilalim ng Terms and Conditions na ito sa anumang ikatlong partido sa aming sariling paghuhusga.

Force Majeure

Hindi kami mananagot para sa hindi pagganap, error, pagkagambala o pagkaantala sa pagganap ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Terms and Conditions na ito (o anumang bahagi nito) o para sa anumang kamalian, hindi mapagkakatiwalaan o hindi angkop sa mga nilalaman ng Platform at / o Serbisyo kung ito ay dahil, sa kabuuan o sa bahagi, direkta o hindi direkta sa isang kaganapan o pagkabigo na kung saan ay lampas sa aming mga makatwirang kontrol.

Mga Reklamo para sa Customer (Customer Complaints)

Pinahahalagahan namin kung ano ang iniisip ng mga customer tungkol sa aming mga produkto at serbisyo. Para sa anumang puna o alalahanin, maaabot namin ang mga sumusunod:

 • juancash_support@zybitech.com
 • (02) 878-0889 loc. 402